Sub Logo

Visi, Misi SMKDS

VISI

  • Ke arah lonjakan kecemerlangan
  • kurikulum dan kokurikulum
  • serta pemantapan sahsiah dan
  • pengurusan

 

   MISI


  • Demi mencapai visi kami warga SMKDS  akan bertanggung jawab mengembeling usaha secara padu dan berterusan dengan melaksanakan:
  • Pendidikan berasaskan pengurusan pengajaran dan pembelajaran berkesan untuk meningkatkan prestasi akademik dari segi kualiti dan kuantiti.
  •  Aktiviti kokurikulum yang terancang berasaskan keseimbangan jasmani, emosi, rohani, intelek dan integrasi nasional.
  • Program pembangunan insan dalam bidang sahsiah berteraskan agama dan nilai-nilai murni.
  •  Pengurusan dan kepimpinan yang cekap, telus dan berkesan.
  • Semangat SMKDS BOLEH berpaksikan budaya kerja cemerlang.
↓