Sub Logo

Piagam Pelanggan

Kami berikrar dan berjanji memberikan pelajar-pelajar, ibu bapa, masyarakat dan negara:-

  • Program pendidikan berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

 

  • Layanan yang saksama tanpa prajudis keagamaan, keturunan, latar belakang sosio ekonomi dan politik.

 

  • Pengurusan pentadbiran sekolah yang bersih, cekap dan amanah.

 

  • Kemudahan-kemudahan yang cekap dengan amalan perkhidmatan penyayang serta peka terhadap kehendak dan keperluan pelanggan.

 

  • Mempertingkatkan kegemilangan dan martabat profasional kami dengan penuh iltizam, dedikasi, berdisiplin, bertanggungjawab,kreatif dan produktif.
↓